View our latest Covid 19 Updates

Seachtain na Gaeilge

Tá na paistí sna ranganna Naíonàin ag imirt cluichí Biongó le haghaidh “Seachtain na Gaeilge”.

Tà càrta biongò ag gach duine agus tà uimhireacha ar an càrta (0-6). Tà duine eile ag glaoch amach na huimhreacha agus nuair atà an càrta làn, deir an pàiste “BIONGÓ.

 

Tà said ar fheabhas!!

SDC14282 SDC14278 SDC14279 SDC14280 SDC14281

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email