View our latest Covid 19 Updates

Caitheamh Aimsire

This month the children in the Infant classroom are learning about Caitheamh Aimsire in Irish.

Seo iad na dànta atà siad ag fhoghliam:

Ring-a-Ring-a-Ròsaí

Ring-a-Ring-a-Ròsaí

Buidéal làn de phosies

Ceann duitse is ceann domsa

Is síos linn go léir

Caith an Liathróid

Caith an liathróid, Caith an liathróid,

A haon, a dó, a trí.

Caith an liathróid, Caith an liathróid,

A haon, a dó, a trí.

Beir ar an liathróid, Beir ar an liathróid,

A haon, a dó, a trí.

Beir ar an liathróid, Beir ar an liathróid,

A haon, a dó, a trí.

Foclóir Nua:

ag rith-running

ag léamh-reading

ag imirt peil-playing football

ag scipeàil-skipping

An maith leat…? – Do you like..?

Is maith liom… – I like

Nì maith liom… – I don’t like

Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email