Caitheamh Aimsire

This month the children in the Infant classroom are learning about Caitheamh Aimsire in Irish.

Seo iad na dànta atà siad ag fhoghliam:

Ring-a-Ring-a-Ròsaí

Ring-a-Ring-a-Ròsaí

Buidéal làn de phosies

Ceann duitse is ceann domsa

Is síos linn go léir

Caith an Liathróid

Caith an liathróid, Caith an liathróid,

A haon, a dó, a trí.

Caith an liathróid, Caith an liathróid,

A haon, a dó, a trí.

Beir ar an liathróid, Beir ar an liathróid,

A haon, a dó, a trí.

Beir ar an liathróid, Beir ar an liathróid,

A haon, a dó, a trí.

Foclóir Nua:

ag rith-running

ag léamh-reading

ag imirt peil-playing football

ag scipeàil-skipping

An maith leat…? – Do you like..?

Is maith liom… – I like

Nì maith liom… – I don’t like

WhatsApp
Email